De beschrijving van de verschillende projecten:

Projecten Cape Town:  Tevens een rondleiding gehad in het Hooggerechtshof in Johannesburg,
o.l.v. rechter Albi Sachs op 25 juni 2005.

 

In juni 2005 hebben wij 4 projecten in de Kaapregio bezocht. (zie markering) Lees hier het verhaal van Christo Brand:
Bewaker van Nelson Mandela

 

 

 


1. We-Shop Employment project  Sareta Cape Town

2. Kayamandi Culture and tourist Centre BEZOCHT

3. Cook-up with Kamamma’s in Kayamandi BEZOCHT

4. Rains' Pub is in Zweletemba een township van Worcester  BEZOCHT

5. Garden Route Homestay

6. Standvelders Melkhoutfontein

7. Yellow draadman  BEZOCHT

8. Project Kinderhuis BAMBISANANI – Soweto: BEZOCHT

Uitrusting voor het nieuwe huis

Speelgoed-Bibliotheek voorzieningen in de nieuwbouw

 
1. We-Shop Employment project. Sareta Cape Town
(We shall overcome prejudice)
De hoofddoelstelling van We-shop is:
  1. Het elimineren van economische en sociale achterstelling, vooroordeel van lichamelijk en geestelijk gehandicapte personen door het leren van een vak en creëren van werkgelegenheid.
  2. De voorwaarden te creëren om gemarginaliseerde mensen in de “hoofdstroom” van de snel veranderde maatschappij te brengen
  3. De kinderen al op vroege leeftijd ook met gehandicapte mensen in aanraking te laten komen via de muziekschool van We-shop maar ook om hiermee werkgelegenheid te creëren voor de gehandicapte muzikanten
  4. Onderzoek en ontwikkelen van werkgelegenheidsprojecten voor jongeren.
  5. De onderneming van Peter Speelman & Surita Hermanus ..beiden rolstoelgebonden..(Service voor fotokopiëren, fax, inbinden en lamineren)
   Dit project is van groot belang in de gemeenschap. Zij hebben een fotokopieer-, lamineerapparaat  en papier nodig. 

   We-shop bestaat sedert 1997 als een non-profit organisatie en is geregistreerd bij de Zuid-Afrikaanse overheid.

 

De bijdrage die wij leveren zal in overleg met ons worden gebruikt voor een nader te bepalen deelproject (mede afhankelijk van de opbrengst)  naar boven
 
2. Kayamandi Culture and tourist Centre
(
Kayamandi is een township van Stellenbosch)  
Kayamandi Trust Centrum is gevestigd in een voormalige bierhal. Deze werden in de tijd van de apartheid veelal aan de rand van de townships gebouwd. Hier kon men het zuur verdiende geld besteden aan drank.
De voormalige bierhal wordt omgevormd tot een gemeenschapscentrum. De eerste stappen zijn daartoe gezet, met behulp van externe fondsen is het gebouw door de stichting Kayamandi aangekocht en opgeknapt.
Services die geboden worden in het centrum zijn: Aidsvoorlichting, rechtshulp, naschoolse activititeiten voor 60 kinderen en een verantwoorde speelplek, een toeristisch loket om toeristen in hun gebied te krijgen. Er is een bed- en breakfast service opgezet. Een “artcraft” werkplaats. Waar getalenteerde kunstenaars kunnen werken, hun materiaal en producten veilig kunnen opbergen en een plek om de spullen te verkopen aan de toeristen. Een broodbakkerij met verkoop voor de lokale gemeenschap, een groentetuin en restaurant waar bezoekers kunnen eten. 
De bijdrage die wij leveren zal gebruikt worden voor inventaris van het gebouw naar boven   
 
3. Lilly and Esme – Cook-up with Kamamma’s in Kayamandi
Vrouwen uit de voormalige township hebben een aantal cursussen gevolgd om aan toeristen een goede maaltijd te bieden, geheel naar cultureel gebruik. Twee vrouwen, buurvrouwen Lilly en Esme, hebben een uniek gelegen huisje met uitzicht over de vallei. Met onze hulp kunnen zij toeristen ontvangen op een terras  dat gemaakt moet worden vóór hun huisje.
De bijdrage die wij leveren zal gebruikt worden voor aanbouw terras, braaiovens en inventaris naar boven   
       
4. Rains' Pub is in Zweletemba een township van Worcester  
Rain Vula is een voormalig gevangene van Robbeneiland. Na zijn vrijlating en de nieuwe democratie heeft hij zich omgeschoold om in de “service industrie – catering – café- restaurant" te werken. Hij heeft verschillende banen gehad en ontdekt dat dat ook hetgeen is wat hij het beste kan. Mensen verzorgen met liefde, iets wat hij ook al op Robbeneiland deed.
In Zweletemba heeft hij een verwaarloosd gebouw in gebruik kunnen nemen. Dit heeft hij steen voor steen gerenoveerd in een klein Jazz café: een Jazz café met een speciale atmosfeer. Niets is te min voor Rain, hij zorgt er persoonlijk voor dat alles spick en span eruit blijft zien. Het afgelopen jaar is hij getraind in verder ontwikkelen van zijn “hospitality business” met goede resultaten. Door zijn opgebouwde contacten met lokale toeristenorganisaties kan hij nu ook toeristen in zijn kleine café in de township ontvangen. Dit kan hem verder brengen.  
De bijdrage die wij leveren zal worden gebruikt om de laatste puntjes op de i te kunnen zetten in zijn café  naar boven   
 
5. Garden Route Homestay, Melkhoutfontein Stilbaai 
Een aantal kleine ondernemers zijn verbonden in dit project, waar werkgelegenheid wordt gecreëerd in de touristen sector, waarbij de gemeenschap economisch kan groeien. Dreamcatcher werkt al 2 jaar met de ondernemers. Het tourisme in deze omgeving in de voormalige townships brengt vooruitgang in de vorm van educatie en ontwikkeling van de bewoners.
Er zijn 3 routes uitgezet waarvoor gidsen zijn opgeleid. Zij gaan nu op pad met radio-contact, watervoorzieningen en eerste-hulp-koffer.
De bijdrage aan dit centrum zal zijn een fax, computer en printer naar boven   

6. Die Strandvelders Melkhoutfontein  

Dit project biedt een alternatief voor de locale shebeen, café in de township. Het sociale leven is in en rond de shebeen opgebouwd rondom het gebruik van alcohol. Door een alternatief te bieden wordt er voor de eigen mensen iets anders geboden maar ook kan het een plek zijn waar toeristen ontvangen kunnen worden.
De gemeenschap heeft zich de laatste jaren ontworsteld en omhoog gewerkt vanuit armoede en is een voorbeeld voor locale economische ontwikkeling. Van een van de armste plekken met een hoog gehalte aan TBC patiënten wil men op iedere mogelijke manier zelf verzorgend zijn. Onlangs zijn er 12 nieuwe toeristenondernemers gestart met dit alternatief. Een andere sociale plaats dan de shebeen.
Hier zal goed eten en non-alcoholisch lokaal “bier” worden geserveerd. Door alcohol geen grote rol te laten spelen in het sociale leven gaat men ook misdaad tegen die samen gaat met overmatig drankgebruik. Met name in de arme gemeenschap een groot probleem.
Dit voorbeeld kan een voorbeeld worden voor de rest van de Kaapprovincie.  
De bijdrage zal worden besteed aan het opzetten en uitbouwen van “het gezonde alternatief”

   naar boven   

 
7. Yellow de Draadman 
Yellow, Cornelius Eiman en zijn vrouw Pasqualine en hun twee opgroeiende kinderen, hebben hard hulp nodig. Yellow is genezen van tbc maar moet zijn draadfiguren nog steeds verkopen op de hoek van de straat in weer en wind. De eerste zorg zal zijn dat hij een huisje krijgt om in te wonen. Als Biketour willen we proberen Yellow te helpen met een werkplek annex 'showroom' waar hij zijn producten kan verkopen.  
De bijdrage aan Yellow zal zijn een overdekte aanbouw als werk- en verkoopplek naar boven
 
8. Uitrusting voor het nieuwe huis voor BAMBISANANI  in Soweto
“Gehandicapte kinderen en hun familieleden zijn bijzonder achtergesteld, kwetsbaar, uitgestoten en zij worden gediscrimineerd.” Omdat zij worden uitgestoten worden zij de armste onder de armen in de gemeenschap.
Deze kinderen en hun moeders worden opgevangen in het huis BAMBISANANI.
Op 8 oktober 2003 is het nieuwe huis BAMBISANANI, voor opvang van meervoudig gehandicapte kinderen, officieel geopend door de Burgemeester van Johannesburg, Mr. Amos Masondo.
De moeders (soms oma's) wordt geleerd om hun kinderen te verzorgen, therapie te geven, goede voeding te bereiden en zij worden begeleid om de kinderen een menswaardig bestaan te geven.
Er wordt gewerkt aan een project waarbij de moeders een inkomen kunnen verwerven, terwijl zij bij hun kinderen zijn.
De broertjes en zusjes worden opgevangen na schooltijd; hulp bij huiswerk, stimuleren, zelfvertrouwen opbouwen, klaarmaken voor de maatschappij.
Er wordt gewerkt aan een home-based family project. Er worden vrijwilligers gerekruteerd en getraind om de maatschappelijk werksters en therapeuten te ondersteunen. 
De bijdrage zal worden besteed aan de uitrusting van het nieuwe huis   naar boven   

 

Speelgoed-Bibliotheek voorzieningen in de nieuwbouw  Bambisanani
Een Speelgoed-Bibliotheek is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen in het algemeen. In Soweto hebben kinderen nauwelijks speelgoed om mee te spelen. Voor gehandicapte kinderen kan speelgoed stimulerend werken.
Moeders kunnen voor een maand speelgoed lenen. De vrouwen van de bibliotheek adviseren de moeders in de ontwikkeling van het (gehandicapte) kind.
Ook is er een ruimte waar kinderen samen kunnen spelen omringd door speelgoed 
De bijdrage zal worden besteed voor de speelgoed bibliotheek  naar boven

 Terug naar Homepage